Tjänster

Cibeco Consultants

Exclusive Executive Consultants

Vår affärsidé - Er framgång!

Vår affärsidé - Er framgång

Företaget

Cibeco Consultants är beläget i Mälarhöjden och grundades av Björn Olanders, civilingenjör i Industriell Ekonomi vid Chalmers Tekniska Högskola 1989. Företaget erbjuder konsulttjänster inom produktion, ekonomi och marknad för mindre & medelstora industri- och tjänsteföretag med upp

till ca 1.000 anställda.

Mer information

Cibeco Tjänster

Vi erbjuder dels färdiga företagsprocesser, dels

skräddarsydda uppdrag.

Våra processer är (klicka på respektive process för info):

 "Sex kanonbra, beprövade och inarbetade program!!"

 

 Lean Produktion - Lean Ekonomi - Lean Marknadsföring

Skräddarsydda uppdrag utformas inom områden med upplägg enligt nedan.

Våra skräddarsydda uppdrag utformas i nära samarbete med kunden. Vi genomför vanligtvis de större

uppdragen i fyra steg:

1. Nulägesanalys

2. Problemidentifikation

3. Utv. Handlingsplan

4. Genomförande

Dessa steg - eller annat upplägg - genomförs tillsammans med ledningsgrupp och/eller utvalda nyckelpersoner inom t ex nedan- stående områden.

Produktion

- Materialflödesanalyser

- Layoutgenomgångar

- ABC-utredningar

- Ledtidsanalyser

- Metodstudier 5S och 

  SMED samt 5V

- Produktionsupplägg

- Produktionsplanering

- Produktionsstyrning

- Förkortade ledtider

- Inköpsrutiner

Marknad

- Marknadsplaner

- Affärsplaner

- Produktplanläggning

- Produktutveckling

- Lean distribution

Ekonomi

- Lönsamhetsstyrning

- Kalkylering:

  * Produktkalkyler

  * Artikelkalkyler

  * ABC-kalkylering

  * Investeringskalkyler

  * Köpa-Tillverka kalkyl

  * Stanna-Flytta kalkyl

- Uppföljning/Nyckeltal

- Budgetering/rutiner

- Företagsvärderingar

Ledarskap

- QCDM-Ledarskap

- Coaching

Utbildning/Uthyrning

Vi skräddarsyr även kurser/seminarier  inom ovanstående områden samt hyr ut personal, t ex Business Controller.

    Vår affärsidé - Er framgång!

Copyright ® 2015 cibeco.se

                                            Cibeco Consultants