Kunder

Cibeco Consultants

Exclusive Executive Consultants

Vår affärsidé - Er framgång!

Vår affärsidé - Er framgång

Företaget

Cibeco Consultants är beläget i Mälarhöjden och grundades av Björn Olanders, civilingenjör i Industriell Ekonomi vid Chalmers Tekniska Högskola 1989. Företaget erbjuder konsulttjänster inom produktion, ekonomi och marknad för mindre & medelstora industri-och tjänsteföretag med upp

till ca 1.000 anställda.

Mer information

Copyright ® 2015 cibeco.se

                                              Cibeco Consultants

Våra kunder är mindre och medelstora industri-företag och produktions-enheter med upp till 1.000 anställda. Vi arbetar även med tjänsteföretag vid olika tillfällen. Kunderna finns främst i mellansverige. Vi är seriös med vår sekretess och att inte nämna våra kundföretag vid namn.

    Lean Produktion - Lean Ekonomi - Lean Marknadsföring

Finansieringshjälp

Vid Länsstyrelserna kan privata företag söka finansieringsstöd för köp av konsulttjänster för företagsutveckling, s k konsultcheck. 

Maxbeloppet uppgår till 50% av godkänd konsultkostnad (dock högst 150.000 kr i bidrag) som Länsstyrelsen beviljat.

Länkar till ansöknings-blanketter för konsultcheck vid några Länsstyrelser

finner Du nedan (klicka på resp). 

 Vår affärsidé - Er framgång!