Hem

Cibeco Consultants

Exclusive Executive Consultants

Vår affärsidé - Er framgång!

Vår affärsidé - Er framgång

Företaget

Cibeco Consultants är beläget i Mälarhöjden och grundades av Björn Olanders, civilingenjör i Industriell Ekonomi vid Chalmers Tekniska Högskola 1989. Företaget erbjuder konsulttjänster inom produktion, ekonomi och marknad för mindre & medelstora industri- och tjänsteföretag med upp

till ca 1.000 anställda.

Mer Information

 Vår affärsidé bidrar till Er  utveckling, framgång och

 förbättrade lönsamhet!

Cibeco Consultants är den självklara partnern för industri- & tjänsteföretag som vill utveckla sitt företag inom produktion, ekonomi och marknad samt växa i marknadsandel/storlek, omsättning och lönsamhet.

Vi har konsultmetoden som år 2008 utsågs till Good Practice/svenskt bidrag i EU-kommissionens rapport för hur företag kan utvecklas!

 Lean Produktion - Lean Ekonomi - Lean Marknadsföring

Affärsidé

Vi erbjuder djupare konsulttjänster och projektledning för utvecklingsprojekt inom produktion, ekonomi och marknad för mindre & medelstora industri-  och

tjänsteföretag genom aktivt, ledande arbete på plats i kundföretaget. 

Beslutsunderlag

Våra Mål

Målen med våra konsultinsatser är att kundföretaget skall växa i:

- ökad marknadsandel

- ökad omsättning

- ökad lönsamhet

- höjd produktivitet

- förbättrad kvalitet!

Våra Målgrupper

Mindre och medelstora industri- & tjänste-företag<1000 anställda som vill och kan växa i ökad marknadsandel, omsättning och lönsamhet.

Vi hjälper Er att ta fram de korrekta och viktiga beslutsunderlagen som krävs!

Copyright ® 2015 cibeco.se

Vår affärsidé - Er framgång!

-

Cibeco Consultants